LOKALITA:
PIEŠŤANY
SLOVENSKO
EUROPA

INESTOR
BLUE WAVE
DEVELOPMENT s.r.o.

MIEROVÁ 83
821 05 BRATISLAVA

ARICHTEKT:
SPDe s.ro.
LOCATION:
PIEŠŤANY
SLOVAKIA
EUROPE

DEVELOPER:
BLUE WAVE
DEVELOPMENT Ltd.

MIEROVÁ 83
821 05 BRATISLAVA

ARICHTEKT:
SPDe s.ro.

Kontakt

BLUE WAVE DEVELOPMENT Ltd.
Mierová 83
821 05 Bratislava
Slovakia

mail: info@bluewaveapartments.sk
tel.: +421-2-4342 3901
fax: +421-2-4342 3900

BLUE WAVE DEVELOPMENT, spol. s r.o., Registration: Okresný súd Bratislava, Odd.: Sro, Vl.: 47915